Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС НЬ ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГ

  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

  • Хэрэгжилтийг хангах ажлыг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгуулах;

  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар бодлого төлөвлөх, зохицуулах, дүн шинжилгээ хийх зэрэг үндсэн чиг үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook