Мэдээллийн технологийн хэлтэс

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС НЬ ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГ:

  • Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх;

  • Төрийн архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх, цахим архив үүсгэх талаар гарын авлага, арга зүйн баримт бичиг боловсруулж мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн програм хангамж боловсруулах, хөгжүүлэлт хийх;

  • Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах бодлого хэрэгжүүлэх;

  • АЕГ-ын цахим хуудасны шинэчлэл, хөгжүүлэлт хийх;

  • АЕГ-ын гадаад, дотоод сүлжээ, компьютер, техник хэрэгслийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах.

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook