Түүхэн товчоон

1921- Ардын засгийн газраас Монгол улсын түүхэнд холбогдох архивын  баримт, эх сурвалж,  ном судар, ховор нандин   шастирыг орон даяар эрэн сурвалжилж, нийслэлд татан авч,  төвлөрүүлэн, улсын хамгаалалтад авах шийдвэр гаргав

1927- Үндэсний төв архивын эх үүсвэр тавигдав.

1948- Архивын ерөнхий газрын эх үүсвэр тавигдав.

1958- Орон нутгийн төрийн архивууд болон зарим тусгай  архивууд байгуулагдав.

1960- Төв, төрөлжсөн, салбарын архивууд байгуулагдав.

1991- Архивын ерөнхий газар Олон улсын архивын зөвлөл /ОУАЗ/-д “А”  зэрэглэлийн гишүүнээр элсэв.

1993- Архивын ерөнхий газар ОУАЗ-ийн Зүүн Азийн бүсийн салбарын  гишүүн болов.

1994- Монгол улсын Ерөнхийлөгч “Архивын салбарт шинэчлэл хийх үндсэн чиглэл”-ийг батлан гаргав.

1996- Архивын ерөнхий газар нь Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч  агентлаг болов.

1998- Архивын тухай хууль батлагдав.

2001- Архивын ерөнхий газар Олон улсын архивын зөвлөлийн Евро-Азийн бүсийн салбар  /ЕВРОАЗИКА/-ын гишүүн болов.

2005- Үндэсний төв архивын Кино, гэрэл зураг, дуу авиа бичлэгийн  баримтын төв Олон улсын Кино архивын холбооны гишүүнээр  элсэв.

2006- Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд  мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлагдав.

2007- Монгол улсын Засгийн газраас Үндэсний төв архивын   цогцолбор байр бариулах шийдвэр гаргав.

2016- Архивын ерөнхий газар шинэ цогцолбор байрандаа нүүн оров.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook