Эрхэм зорилго, алсын хараа

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол төрийн ой санамж, түүх, соёлын үнэт баримтыг хадгалан хамгаалан, өнгөрснийг одоотой, одоог ирээдүйтэй холбон, албан хэрэг хөтлөлтийн тогтолцоог олон улсын стандартад хүргэх

АЛСЫН ХАРАА

Монгол улсын иргэн бүр үндсэн эрх, эрх чөлөөгөө эдлэх боломж бүрдсэн шударга эрх тэгш, ил тод нийгмийг цогцлоон байгуулахад дорвитой хувь нэмэр оруулахуйц архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тогтолцоог бүрдүүлэх.

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

  • Архивын шинэ цогцолбор барилгыг ашиглалтад оруулж, орчин үеийн техник, хэрэгслээр хангах

  • Архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи ололтыг нэвтрүүлэх цахимжуулах ажлыг эрчимжүүлэх

  • Үйлчилгээний соёлыг дээшлүүлж иргэдэд байгууллагад шуурхай, чирэгдэлгүй үйлчлэх

  • Эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook