Цахим сангийн төв

ЦАХИМ САНГИЙН ТӨВ

        Цахим сангийн төв нь анх 2004 онд Компьютерын төв нэртэйгээр 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж 2006 оны Засгийн газрын 64 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор 2009 оноос Цахим сангийн төв нэртэй болж дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна:

  • Архивын баримтыг цахим хэлбэрт оруулах, хадгалах, ашиглалтын хувь үйлдэх;

  • Эх баримтыг ашиглалтаас чөлөөлөх, иргэд байгууллагад лавлагаа олгох ажлыг хөнгөвчлөх.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook