Wed03212018

Back ҮТА ҮТА-ын үйл ажиллагаа Лавлагаа НИЙГЭМ, ЭРХ ЗҮЙН ШИНЖТЭЙ ЛАВЛАГАА

НИЙГЭМ, ЭРХ ЗҮЙН ШИНЖТЭЙ ЛАВЛАГАА

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Иргэдийн улсад ажилласан жил, хөдөлмөрийн нөхцөл
2 Боловсрол
3 Ял шийтгэл
4 Одонгийн лавлагаа
5 Цэргийн алба хаасан талаархи лавлагаа
6 Цалин хөлсний лавлагаа
7 НИЙГЭМ, ЭРХ ЗҮЙН ШИНЖТЭЙ ЛАВЛАГАА