Mon04242017

Back ҮТА Зохион байгуулалтын нэгжүүд Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын архив

Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын архив

•    Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтыг цуглуулах, тэдгээрт сонголт, нягтлан шалгалт хийх;
•    Сан хөмрөгөө нөхөн бүрдүүлэх;
•    Хосгүй үнэт, үнэт баримтын нөөц хувьтай болох;
•    Архивт хүлээн авсан баримтыг ангилах, төрөлжүүлэх, тэдгээрээр архивын хөмрөг байгуулах;
•    Архивын баримтын тоо бүртгэл хөтлөх;
•    Архивын баримтын агуулга, бүрэлдэхүүнийг нээн харуулсан мэдээлэл-лавлагааны сан бүрдүүлэх;
•    Архивын баримтыг ашиглуулах;
•    Архивын хөмрөг үүсгэгч байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх.

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

1

Эрхлэгч

77002092

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

2

Зааварлагч арга зүйч

-

3

Кино, дүрс бичлэгийн инженер

-

4

Архивчид

-

5

Сан хөмрөгчид

-