ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТӨВ КОМИССЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

      Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг явуулах тухай” 150 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 46 дугаар захирамжийг үндэслэн Баян-Өлгий аймагт 2019 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр Улсын үзлэгийн нээлтийг хийлээ.

     Баян-Өлгий аймагт ажиллах Улсын үзлэгийн Төв комиссын ажлын хэсгийн ахлагчаар ХЗДХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Төв комиссын орлогч дарга  Г.Билгүүн, Архивын ерөнхий газрын дарга, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын Улсын ерөнхий байцаагч С.Энхбаатар, Үндэсний төв архивын захирал Т.Сайнжаргал, Төрийн албаны зөвлөлийн Захиргаа удирдлагын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, референт Э.Эрдэнэхишиг, АЕГ-ын Мэдээллийн технологийн хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Түвшинтөгс нар ажиллаж байна.
 
 
 
      Улсын үзлэг нь Төрийн байгууллагуудын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгах, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны түвшинг тогтоож, дүгнэлт хийх, түүний үндсэн дээр цаашид авах арга хэмжээний чиглэлийг тодорхойлоход чиглэгддэг.
       Баян-Өлгий аймгийн салбар комисс Төв комиссоос өгсөн үүрэг даалгавар, чиглэлийн дагуу Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/341   дүгээр захирамжийн дагуу  төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн урьдчилсан үзлэгийг  2019 оны  06 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд  аймгийн Засаг Даргын дэргэдэх  хэрэгжүүлэгч агентлагууд болон төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуй нэгж, сумын төсөвт байгууллагууд нийт 156 байгууллагыг үзлэгт хамруулсан байна.  
Төв комиссын ажлын хэсэг удирдамжийн дагуу Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ажлын алба, Засаг даргын Тамгын газар, Онцгой байдлын газар, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газруудад үзлэг явуулж байна. 
        Үзлэгээр архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтад гарч байгаа ажлын ололт, дутагдлыг үнэлэхээс гадна илэрсэн зөрчил, алдаа дутагдлыг засч арилгуулах, мэргэжил арга зүйн заавар, зөвлөгөөгөөр хангаж, архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын  зохион байгуулалтын явц байдлыг тогтоож дүгнэхээр ажиллаж байна.
 
 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook