ШШГЕГ-ын төрөлжсөн архив

     Архивын  ерөнхий газар /цаашид “АЕГ” гэх/-ын дарга бөгөөд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын Ерөнхий байцаагч Д.Өлзийбаатарын баталсан хуваарь, удирдамжийн дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар /ШШГЕГ/-ын “Төрөлжсөн архив зохион байгуулах үйл ажиллагаан”-д архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын хэлтсийн улсын байцаагч Н.Оюунсүрэн, мэргэжилтэн Ө.Батсүрэн  нар 2012 оны 03 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд  шалгалт явууллаа.
Улсын байцаагчаас өгсөн дүгнэлт, илтгэх хуудсанд дурьдагдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн шийдвэрлэсэн ажлын талаар хариуг   2012 оны 10 дугаар сарын 30-ны дотор АЕГ-т хариу ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн байна.

                                                                                 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын хэлтэс

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook