Архивын ерөнхий газрын албан хаагчид 2011 онд хийсэн ажлаа үнэлүүллээ

     Архивын ерөнхий газрын даргын  дэргэдэх даргын зөвлөлийн хурлаар Төрийн захиргааны 17 албан хаагчдийн 2011 оны ажлыг  дүгнэхэд  53 хувь буюу 9 мэргэжилтэн   "маш сайн" "А" үнэлгээтэй дүгнэгдлээ. "Д" үнэлгээ авсан мэргэжилтэнд хойшид анхаарч ажиллах зүйлийн талаар  хугацаатай үүрэг даалгавар өглөө. Төрийн үйлчилгээний албан хаагч болох архивчдын 2011 онд хийсэн ажлыг мөн хүн  тус бүрээр дүгнэн,  2012 онд хийж гүйцэтгэх ажил болон анхаарах зүйлсийн талаар  санал солилцов.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook