Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтууд үргэлжлэн явагдаж байна
img

2016 оны Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу  03 дугаар сарын 01-02-нд “Төрийн архивын баримтанд иж бүрэн нягтлан шалгалт, дахин боловсруулалт хийх ажлын арга зүй” сэдэвт 16 цагийн мэргэшүүлэх сургалт, 03 дугаар сарын 29-30-нд “ Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хэрэг бүрдүүлэх, баримтанд эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт хийх ажлын арга зүй” сэдэвт 16 цагийн мэргэшүүлэх сургалт, 03 дугаар сарын 03-31-нд “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн онол, арга зүй” сэдэвт 164 цагийн,  анхан шатны мэргэжил олгох сургалтууд  явагдаж, нийт 188 хүн  хамрагдан суралцлаа. 04 дүгээр сарын 01-нээс  “ Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн онол, арга зүй” сэдэвт анхан шатны мэргэжил олгох сургалт  хичээллэж эхлээд байна.

 

 

 

 

2016-04-06

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook