Төрийн архивын удирдах ажилтны семинар

Төрийн архивын удирдах ажилтны семинар:

 • Төрийн архивын удирдах ажилтны зөвлөгөөн. 2011.05.09

 • Төрийн архивын удирдах ажилтнуудын нэгдсэн семинар. 2009.12.17-18

 • Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн явц, хэрэгжүүлэх арга зам” сэдэвт семинар. 2008.09.29-30

 • Төрийн архивын удирдах ажилтны нэгдсэн зөвлөгөөн 2017.03.15-17

 • Төрийн архивын удирдах ажилтны нэгдсэн зөвлөгөөн 2018.04.19-20

Бүсчилсэн:

 • EASTICA семинар. 2012.07.17-20

 • “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сайжруулах нь” сэдэвт үзүүлэх сургууль, семинар. Баянхонгор аймаг. 2010.06.21-23

 • “Төрийн архивын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх нь” төвийн бүсийн аймгуудын сургалт, семинар. Дархан-Уул аймаг. 2008.10.23-24

 • Олон улсын Архивын Зөвлөл /ОУАЗ/-ийн Зүүн Азийн бүсийн салбарын шугамаар зохион байгуулагдсан "Орчин үеийн архивын менежмент" сэдэвт олон улсын сургалт. 2010.05.03-14

 • “Халх голын тулалдаан дэлхийн түүхэнд /Номонханы үйл явдал/” Олон улсын симпозиум. 2009.07.03-04

 • Архивын салбарт хамтран ажиллах Монгол улс, Оросын холбооны улсын Засгийн газар хоорондын хамтарсан комиссын XVII хуралдаан. 2009.08.27

 • “Архив, түүх, утга зохиол, мэдээллийн хэрэгслийн дэлхийн нийтийн хандлага. Зүүн хойд азийн нийгэмлэгийн байр суурь.” Олон улсын хуралдаан 2008.06.23-25

 • “Орчин үеийн архивын үүсэл, хөгжил, уламжлал, шинэчлэл-80.” Эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2007.12.04

 • EASTICA семинар. 2006.08.19-24

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook