Улс төрийн нам, олон нийтийн байгууллагын баримтын архив

Улс төрийн нам, олон нийтийн байгууллагын баримтын архив нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг:

  • Улс төрийн намын баримтыг цуглуулах, тэдгээрт сонголт, нягтлан шалгалт хийх.
  • Сан хөмрөгөө нөхөн бүрдүүлэх.
  • Хосгүй үнэт, үнэт баримтын нөөц хувьтай болох.
  • Архивт хүлээн авсан баримтыг ангилах, төрөлжүүлэх, тэдгээрээр архивын хөмрөг байгуулах.
  • Архивын баримтын агуулга, бүрэлдэхүүнийг нээн харуулсан мэдээлэл-лавлагааны сан бүрдүүлэх.
  • Архивын баримтыг ашиглуулах.
  • Архивын хөмрөг үүсгэгч байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх.
  • Архивын баримтын тоо бүртгэл хөтлөх.
  • Уншлагын танхимаар иргэд, судлаачдад баримт ашиглуулах.

Д/д

Нэрс

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

1

Ш.Эрдэнэбат

Архивын эрхлэгч

77008094

erdenebat.sh@archives.gov.mn

2

Г.Ганзул

Зааварлагч, арга зүйч

-

ganzul@archives.gov.mn

3

Ц.Эрдэнэбулган

Ахлах архивч

-

erdenebulgan@archives.gov.mn

4

Л.Чимэддэлгэр

Архивч

-

chimeddelger@archives.gov.mn

5

В.Ням-Очир

Архивч

-

nemo_409@archives.gov.mn

6

Х.Оюунцэнд

Сан хөмрөгч

-

oyuntsend@archives.gov.mn

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook