Түүхийн баримтын архив

Түүхийн баримтын архив нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг:

  • Монголын ард түмний амьдрал, хөгжлийн түүхийг тусгасан түүх эрдэм шинжилгээ, нийгэм улс төр, эдийн засаг, соёлын ач холбогдолтой, цаасан суурьтай баримтаар төрийн архивын сан хөмрөгийг нөхөн баяжуулж хадгалах хамгаалах.
  • Түүх,  эрдэм шинжилгээний ач холбогдол бүхий  түүхэн баримтыг сонгох, цуглуулах, нягтлан шалгах, сан хөмрөгийг нөхөн баяжуулах, эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны сан бүрдүүлэх, тоо бүртгэл хөтлөх.
  • Архивын баримтыг олон нийтэд ашиглуулах, байгууллага иргэдэд мэдээллээр үйлчлэх, архивын баримтыг зохих горимын дагуу хадгалах, хамгаалах.

Тус архивт МУ-ын түүхэн хөгжлийн XVII-XXI зууны үеийг хамарсан 1674 оноос хойших үеийн 340 гаруй жилийн түүхийг агуулсан 1070 хөмрөг үүсгэгчийн 650.000 гаруй хадгаламжийн нэгжийн хадгалагддаг бөгөөд Үүнд: Манжийн ноёрхлын үеийн (1674-1911 он) 223 хөмрөгийн 135.961 хадгаламжийн нэгж, Богд хаант Монгол Улсын үеийн (1911-1921 он) 237 хөмрөгийн 29.000 хадгаламжийн нэгж, Ардын Засгийн үеийн (1921-2015 он) 610 хөмрөгийн 485.000 хадгаламжийн нэгж  хадгалагдаж байна.

Д/д

Нэр

Албан тушаал

Утас

Цахим хаяг

1

М.Байгалмаа

Эрхлэгч

77002089

Baigalmaa@archives.gov.mn

2

Э.Шижиртуяа

Зааварлагч, арга зүйч

-

-

3

Ц.Цацрал

Ахлах архивч

-

-

4

Ө.Оюун-Эрдэнэ

Архивч

-

-

5

С.Оюун

Архивч

-

-

6

А.Анхцэцэг

Архивч

-

-

7

Ж.Эрдэнэтунгалаг

Сан хөмрөгч

-

-

8

М.Тунгалагсайхан

Сан хөмрөгч

-

-

9

Н.Цэцэгмаа

Сан хөмрөгч

-

-

10

Л.Чанцалням

Уншлагын танхимын лаборант

-

-

11

П.Алтанцэцэг

Гэрээт архивч

-

-

12

Ц.Байгалмаа

Гэрээт архивч

-

-

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook