Төрийн архивын удирдах ажилтны семинар

1.    Төрийн архивын удирдах ажилтны семинар:

•    Төрийн архивын удирдах ажилтны зөвлөгөөн. 2011.05.09
*зөвлөгөөний материал

•    Төрийн архивын удирдах ажилтнуудын нэгдсэн семинар. 2009.12.17-18
*семинарын материал

•    Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн явц, хэрэгжүүлэх арга зам” сэдэвт семинар. 2008.09.29-30
*семинарын материал
 

БҮСЧИЛСЭН

•    EASTICA семинар. 2012.07.17-20
*семинарын материал

•    “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сайжруулах нь” сэдэвт үзүүлэх сургууль, семинар. Баянхонгор аймаг. 2010.06.21-23
*семинарын материал

•    “Төрийн архивын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх нь” төвийн бүсийн аймгуудын сургалт, семинар. Дархан-Уул аймаг. 2008.10.23-24
*семинарын материал

 

•    Олон улсын Архивын Зөвлөл /ОУАЗ/-ийн Зүүн Азийн бүсийн салбарын шугамаар зохион байгуулагдсан "Орчин үеийн архивын менежмент" сэдэвт олон улсын сургалт. 2010.05.03-14
*сургалтын материал

•    “Халх голын тулалдаан дэлхийн түүхэнд /Номонханы үйл явдал/” Олон улсын симпозиум. 2009.07.03-04
* симпозиумын материал

•    Архивын салбарт хамтран ажиллах Монгол улс, Оросын холбооны улсын Засгийн газар хоорондын хамтарсан комиссын XVII хуралдаан. 2009.08.27
* хуралдааны материал

•    “Архив, түүх, утга зохиол, мэдээллийн хэрэгслийн дэлхийн нийтийн хандлага. Зүүн хойд азийн нийгэмлэгийн байр суурь.” Олон улсын хуралдаан 2008.06.23-25
* хуралдааны материал

•    “Орчин үеийн архивын үүсэл, хөгжил, уламжлал, шинэчлэл-80.” Эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2007.12.04
*бага хурлын материал

•    EASTICA семинар. 2006.08.19-24
*семинарын материал

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook