Санхүү, аж ахуйн хэлтэс

САНХҮҮ, АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС НЬ ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГ:

  • Төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн хяналтыг боловсронгуй болгох.

  • “Төсвийн шууд захирагч”-ийг санхүүгийн мэдээллээр хангаж.

  • Байгууллагын хэвийн жигд үйл ажиллагааг тасралтгүй ханган ажиллах зорилт тавин ажиллаж байна.

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook