Мэргэжил, арга зүйн удирдлагын газар

Мэргэжил, арга зүйн удирдлагын газар нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг:

  • Үндэсний сан хөмрөгөөс төдийгүй гадаад  улсуудын архивын сан хөмрөгөөс өөрийн улсын түүхэнд холбогдолтой архивын баримтын судалгаа шинжилгээ хийх.
  • Архивын баримтаар эрдэм шинжилгээний эмхтгэл, бүтээл, ном, товхимол туурвих, үзэсгэлэн гаргах.
  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх чиглэлээр их, дээд сургууль, коллежтэй хамтран ажиллах.
  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн анхан шатны болон захиалгат сургалт зохион байгуулах, давтан мэргэшүүлэн сургах.
  • Сургалт, семинар зохион  байгуулах, мэргэжлийн гарын авлага, дүрэм, журам, стандарт, норм, норматив боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх,
  • Төрийн болон байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах.
  • Архивын сан хөмрөгийн нөхөн бүрдүүлэлтэд арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, нэгдсэн судалгаа хийх, баримтын бүрэлдэхүүн, нэр төрөл, үнэ цэнийг нягтлан шалгах зарчим,  шалгуур тогтоох.

.

Нэрс

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

1

Б.Цэндсүрэн

Газрын дарга

77002086

tsendsuren@archives.gov.mn

2

Н.Оюунсүрэн

Архивын баримтын тоо бүртгэл, статистик мэдээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

77002046

oyunsuren@archives.gov.mn

3

Ц.Золжаргал

Архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтын арга зүй хариуцсан мэргэжилтэн

77002046

 

zoljargal@archives.gov.mn

 

4

Ш.Дариймаа

Архивын баримтын нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалтын арга зүй хариуцсан мэргэжилтэн

77002046

 

sh.dariimaa@archives.gov.mn

 

5

Г.Баясгалан

Албан хэрэг хөтлөлтийн зохион байгуулалт, стандартын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

77002046

bayasgalan@archives.gov.mn

6

Ц.Ариунжаргал

Сургалтын төвийн ажилтан

77002055

ariunjargal@archives.gov.mn

 

7

Б.Ринчинноров

Эрдэм шинжилгээний   Ахлах зөвлөх ажилтан

 

renchinnorov.b@archives.gov.mn

8

Э.Хүрэлбаатар

Эрдэм шинжилгээний   ажилтан

 

hurelbaatar@archives.gov.mn

 

9

П.Чүлтэмсүрэн

Эрдэм шинжилгээний   ажилтан

 

chultemsuren.p@archives.gov.mn

10

Г.Сэр-Од

Эрдэм шинжилгээний   ажилтан

 

ser-od.g@archives.gov.mn

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook