Захиргааны удирдлагын газар

•    АЕГ-ын стратеги төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
•    АЕГ-ын хүний нөөцийн бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
•    Архивын үйл ажиллагааг сурталчлах, хэвлэл, олон нийтийн байгууллагатай харилцах, хамтран ажиллах;
•    АЕГ-ын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
•    Архивын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллага, гадаад орны ижил төстэй байгууллагуудтай харилцах, хамтран ажиллах;
•    АЕГ-ын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах;
•    АЕГ-ын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам боловсруулж, мөрдүүлэх.

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

1

Газрын дарга

77002082

baasanbayar@archives.gov.mn

2

Тайлан төлөвлөгөө, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

-

shinehuu@archives.gov.mn

3

Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

77002045

bayrjargal@archives.gov.mn

4

Дотоод ажил, өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн

77002045

munkhorgil@archives.gov.mn

5

Гадаад харилцаа, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

77002045

darisuren@archives.gov.mn

6

АЕГ-ын даргын туслах

77002038

ts.adya@archives.gov.mn

7

АЕГ-ын дэд даргын туслах, олон нийт, хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтан

-

mara_maralmaa@archives.gov.mn

8

Бичиг хэргийн эрхлэгч

77002096

lkhamsuren@archives.gov.mn

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook