Захиргааны удирдлагын газар

Захиргааны удирдлагын газар нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг:

  • Tөрийн захиргаа, хүний нөөцийн манлайллыг хангах;
  • Дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавих;
  • Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах, тайлан, мэдээг хугацаанд нь гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх;
  • Агентлагийн даргыг хуульд заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь туслалцаа, дэмжлэг үзүүлж, байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалтын болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангах;
  • Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх;
  • Байгууллагын хэмжээнд мөрдөх журам, зааврыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулан батлуулж мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй байлгаж, сурталчлах.
  • Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, ажиллах.

Нэрс

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

1

    Л.Уянга

Газрын дарга

77002082

    uyangal@archives.gov.mn

2

Д.Чимэграгчаа

Тайлан төлөвлөгөө, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

77002045

    chimegragchaa@archives.gov.mn

3

    З.Баяржаргал

Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

77002045

     bayrjargal@archives.gov.mn

4

    Д.Ганчимэг

Дотоод ажил, өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн

77002045

     ganchimeg.d@archives.gov.mn

5

    Д.Дарьсүрэн

Гадаад харилцаа, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

77002045

     darisuren@archives.gov.mn

6

    Э.Тамир

АЕГ-ын даргын туслах

77002038

     tamir@archives.gov.mn

7

    Н.Дариймаа

АЕГ-ын дэд даргын туслах, Олон нийт, хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтан

77002039

     dariimaa@archives.gov.mn

8

Ж.Хажидсүрэн

Бичиг хэргийн эрхлэгч

77002096

hajidsuren@archives.gov.mn

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook