Хэнтий аймгийн архивын тасгийн сан хөмрөгийн баримтаас

1.Өндөрхаан хотын төв гудамж. 1960-аад оны сүүл үе


2.Өндөрхаан хотын төв цэцэрлэг. 1960-аад оны сүүл үе

 


3.Өндөрхаан хот.

4.Өндөрхаан хот. Залуучуудын гудамж. 1970-аад оны дунд үе

5.Өндөрхаан хотын план зураг. 1970-аад оны дунд үе

6.Өндөрхаан хот. Үзэсгэлэнгийн шилэн танхим. 1973 он

7.ЗХУ-ын тусламжтай баригдсан Багсармал тэжээлийн үйлдвэр. 1977 он

8.Хэнтий аймгийн соёлын ордон. Одоогийн Хан Хэнтий чуулгын байр. 1970-аад он

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook