Төсвийн орлого
  • 2015 оны 1 дүгээр сарын төсвийн орлого 15,068,300.00
  • 2015 оны 2 дугаар сарын төсвийн орлого 36,484,629.00
  • 2015 оны 3 дугаар сарын төсвийн орлого 68,040,471.01
  • 2015 оны 4 дүгээр сарын төсвийн орлого 98,641,200.00
  • 2015 оны 5 дугаар сарын төсвийн орлого 130,914,400.00
  • 2015 оны 6 дугаар сарын төсвийн орлого 159,963,700.00

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook