АЕГ-ын даргын тушаалын жагсаалт

АЕГ-ЫН ДАРГЫН 2018 ОНЫ ТУШААЛ

Д/д

Товч утга

Дугаар

Он,сар,өдөр

1

Архивын баримтад нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам батлах тухай

А/78

2018.05.11

2

 

А/...

2018

АЕГ-ЫН ДАРГЫН 2015 ОНЫ ТУШААЛ

 

Д/д

Товч утга

Дугаар

Он,сар,өдөр

1

Байгууллагын архивын баримт бичиг гэрээгээр цэгцлэх ажлын нийтлэг журам батлах тухай

А/01

2015.01.14

2

 

А/02

2015.01.19

3

Хууль хяналтын байгууллагын архивын баримтыг түр ашиглуулах

А/03

2015.01.20

4

О.Саранцэцэгт буцалтгүй тусламж олгох

А/04

2015.01.20

5

Ц.Автайхүүд  цалинтай чөлөө олгох

А/05

2015.01.20

6

Б.Эрдэнэбадрахад буцалтгүй тусламж олгох тухай

А/06

2015.01.20

7

ЧХ-н хэрэгжилтийг хангах талаар авах захиргааны арга хэмжээний тухай

А/07

2015.01.21

8

Төрийн албаны зөвлөлийн албан хаагчийн албаны  зэрэг дэв олгох тухай

А/08

2015.01.23

9

АЕГ-н нийт албан хаагчдийн цалин, зэрэг дэв, урамшуулын нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох

А/09

2015.01.23

10

Аймгийн архивын тасагт гэрээт архивч-оператор ажиллуулах тухай

А/10

2015.01.27

11

Зарим албан хаагчид сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай

А/11

2015.01.30

12

Мэргэжлийн үнэмлэх олгох тухай

А/12

2015.02.02

13

Батламж олгох тухай

А/13

2015.02.02

14

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/14

2015.02.04

15

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/15

2015.02.04

16

Д.Лхагвасүрэнд буцалтгүй тусламж олгох

А/16

2015.02.06

17

Архивын баримтын улсын нэгдсэн бүртгэл хийх тухай

А/17

2015.02.10

18

Батламж олгох тухай /14 хүнд/

А/18

2015.02.10

19

Батламж олгох тухай /23 хүнд/

А/19

2015.02.10

20

Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

А/20

2015.02.11

21

Гадаад зочин хүлээн авах тухай

А/21

2015.02.13

22

Э.Отгонжавт буцалтгүй тусламж олгох тухай

А/22

2015.02.16

23

Батламж олгох тухай /17 хүнд/

А/23

2015.02.16

24

Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай

А/24

2015.02.16

25

Г.Болормаад буцалтгүй тусламж олгох тухай

А/25

2015.02.17

26

Шагнах тухай

А/26

2015.02.17

27

Х.Алтайд буцалтгүй тусламж олгох тухай

А/27

2015.02.24

28

Батламж олгох тухай /14 хүнд/

А/28

2015.02.24

29

Албан томилолтоор ажиллуулах тухай / Баян-Өлгий, Ховд /

А/29

2015.02.27

30

Батламж олгох тухай /12 хүн /

А/30

2015.02.27

31

Батламж олгох тухай /27хүн/

А/31

2015.03.01

32

Сургалтанд хамруулах /Ц.Долгормаа/

А/32

2015.03.02

33

Урамшуулал олгох тухай /Л.Дэлгэрцэцэг, Ч.Золжаргал

А/33

2015.03.02

34

Ажил хүлээлцэх комисс байгуулах тухай

А/34

2015.03.02

35

Шагнах тухай

А/35

2015.03.05

36

Архивын албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэшлийн “Тэргүүлэх” зэрэг С.Пүрэвсүрэнд олгох

А/36

2015.03.09

37

Өдөрлөг зохион байгуулалтын тухай

А/37

2015.03.09

38

Шагнах тухай / МУИС-ын Л.Чулуунбаатар

А/38

2015.03.09

39

АЕГ-ын орон тоо цөөрүүлэх

А/39

2015.03.12

40

Албан тушаал шинэчлэн батлаж ажилтанг томилж чөлөөлөх

А/40

2015.03.12

41

Ажил хүлээлцүүлэх комисс байгуулах тухай

А/41

2015.03.12

42

Гадаадад томилон ажиллуулах тухай                /БН Турк улс/

А/42

2015.03.13

43

Хэвлэмэл хуудасны үнийн тарифыг шинэчлэн батлах

А/43

2015.03.16

44

Номын үнэлгээ тогтоох зарим албан хэргийн номыг үнэгүй тараах

А/44

2015.03.16

45

Шагнах тухай ( Д/д Эрдэнэбат)

А/45

2015.03.18

46

Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

А/46

2015.03.25

47

АЕГ-ын газрын шинэчлэлийн  бүтэц зохион байгуулалтын дагуу орон тооны цомхотголоор ажлаас чөлөөлөгчдсөн албан хаагчдад тэтгэмж олгох тухай

А/47

2015.03.26

48

Батламж олгох тухай 16 хүн

А/48

2015.03.26

49

Журам шинэчлэн батлах тухай / Удирдлагын зөвлөгөө/

А/49

2015.03.26

50

Журам батлах тухай тухай Тэргүүлэх, зөвлөх зэрэг

А/50

2015.03.26

51

АЕГ-ын албан хаагчдын цалин нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай

А/51

2015.03.26

52

Шагналын мөнгө гаргах тухай

А/52

2015.03.28

53

Төрийн албан хаагчын тангараг өрнүүлэх тухай

А/53

2015.03.28

54

Хүндэтгэл үзүүлэх тухай Р.Тэрбиш

А/54

2015.03.30

55

Шагнах тухай өвөрхангай ЗД, Төв аймгийн ЗД нарыг

А/55

2015.03.30

56

Дэмжлэг үзүүлэх тухай Өвөрхангай аймаг архивын тасагт

А/56

2015.03.31

57

АЕГ-н нийт албан хаагчдын ажлын байрны, хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн батлах тухай

А/57

2015.03.31

58

Архангай, Булган, Орхон, төв аймагт томилолтоор

А/58

2015.03.31

59

Мэргэжлийн үнэмлэх олгох тухай

А/59

2015.03.31

60

Зардал гаргах / хэвлэлийн А4 85, “Аз хур”/

А/60

2015.03.31

61

Зардал гаргах / компьютер, сканннер, хард/

А/61

2015.03.31

62

Журам батлах тухай, өргөдөл, гомдлын тухай

А/62

2015.04.01

63

Гамшигаас хамгаалах орон тооны бус штаб, мэргэжлийн анги, бүлэг батлуулах тухай

А/63

2015.04.01

64

Батламж олгох тухай

А/64

2015.04.01

65

Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

А/65

2015.04.07

66

Архивын салбарт хамтран ажиллах МУ,ОХУ-ын хамтран комиссын хурал зохион байгуулах тухай

А/66

2015.04.17

67

Хөтөлбөр батлах тухай

А/67

2015.04.17

68

Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журам

А/68

2015.04.28

69

Мэргэжлийн үнэмлэх олгох тухай

А/69

2015.04.28

70

Байгууллагын аварга шалгаруулах тэмцээн

А/70

2015.04.30

71

АЕГ-ын стандарт батлах тухай

А/71

2015.04.30

72

Батламж олгох тухай

А/72

2015.04.30

73

Архивын баримтын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам батлах

А/73

2015.04.30

74

 

А/73

2015.04.30

75

Тэмцээнд оролцуулах “Төрийн ордон ОБЕГ”

А/75

2015.05.06

76

АЕГ-ын “Дотоод журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай

А/76

2015.05.06

77

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/77

2015.05.06

78

М.Саруулд тусламж олгох тухай

А/78

2015.05.06

79

Ахмад ажилтан Л.Лхамсүрэнд тусламж үзүүлэх тухай

А/79

2015.05.11

80

Б.Амартүвшинд буцалтгүй тусламж олгох

А/80

2015.05.02

81

Төрийн архивын удирдах ажилтны зөвлөгөөн УХБ нарын анхдугаар зохион байгуулалт

А/81

2015.05.21

82

Хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд нэмэгдэл олгох тухай

А/82

2015.05.21

83

Б.Амартүвшинд чөлөө олгох тухай

А/83

2015.05.21

84

Ш.Эрдэнэбатад буцалтгүй тусламж олгох тухай

А/84

2015.05.22

85

“Хүүхдийн баяр”-ыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

А/85

2015.05.26

86

Мэргэшлийн үнэмлэх олгох тухай / 55 хүн /

А/86

2015.05.26

87

Зардал гаргах тухай

А/87

2015.05.27

88

Тусламж олгох тухай

А/88

2015.05.29

89

Шагнах тухай

А/89

2015.06.02

90

Урамшуулал олгох тухай Төв аймаг ЗДТГ

А/90

2015.06.04

91

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэшлийн “Тэргүүлэх” зэрэг олгох тухай

А/91

2015.06.04

92

Хөтөлбөр батлах тухай “Сургалтын хөтөлбөр”

А/92

2015.06.04

93

Сургалтанд хамруулах тухай

А/93

2015.06.08

94

Шинэ номын бүртгэлийн болон зарах үнэ батлах тухай

А/94

2015.06.10

95

Номын үнэлгээ тогтоох, ТАУ ажилтаны нэгдсэн семинарт оролцогсдод үнэгүй тараах

А/95

2015.06.10

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2015 оны 6-р сарын 18, Пүрэв гариг, 14:25

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook