Mon12222014

Үйл явдлын тойм

Булган аймгийн архивын тасгийн сан хөмрөгийн гэрэл зургийн баримтаас

Булган аймгийн архивын тасгийн сан хөмрөгийн гэрэл зургийн баримтаас

1. Орхон сумын 1991 оны “Улсын аварга малчин” Д.Ав...

МОНГОЛ УЛСЫН АРХИВЫН АЛБАНЫ ТҮҮХЭНД ХОЛБОГДОХ ЭХ СУРВАЛЖ

МОНГОЛ УЛСЫН АРХИВЫН АЛБАНЫ ТҮҮХЭНД ХОЛБОГДОХ ЭХ СУРВАЛЖ

Зураг 1. Дотоод явдлын яамнаас Манж Чин Улс, Шашин...